Zgody – jak je zebrać? Czas na przykłady zgód!

RODO kładzie nacisk na kwestie prawidłowego odbierania zgód od klientów na przetwarzanie danych. Przede wszystkim trzeba zapamiętać, że na każdy cel przetwarzania powinna być udzielona odrębna i niezależna zgoda. Niedopuszczalna jest sytuacja w której w jednej zgodzie „zaszyto” kilka kwestii (np. publikację wizerunku i marketing mailowy).

Posługując się wskazanym przykładem można wskazać przykład zgody na publikację:

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych /dane fotografa/ przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci ……………………………..

Co istotne jest to minimalny zakres zgody – składa się ona zatem ze wskazania jaki jest cel przetwarzania (cele marketingowe i publikacja) oraz informacji o planowanym przetwarzaniu (czyli sposoby i zakresy publikacji). Dzięki temu mamy pewność, że klient wyrażając zgodę ma pełną świadomość na co się zgadza (co jest jednym z warunków udzielenia poprawnej zgody).

 

Każdy kolejny cel, kolejne przetwarzanie wymagają kolejnej zgody. Na przykład chcąc wysyłać swoim klientom ofertę na kolejne sesje, lub inne informacje marketingowe na maila lub telefonicznie konieczna jest dodatkowa, kolejna zgoda. Zgoda ta może wyglądać następująco:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i nowych usług przez …………………………….. przez kierowanie takich informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na przekazany przeze mnie adres e-mail oraz przez kontakt telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu, przez okres ……………………………..

 

Odmienną zgodą będzie na przykład zgoda na wykonanie zdjęcia dziecka – udzielana jest bowiem przez opiekuna prawnego w niejako w imieniu dziecka. Zgodnie z przepisami osoby poniżej 16 roku życia są traktowane w sposób szczególny. Dla dzieci zatem zgoda może brzmieć następująco:

Jako opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka …………………………….. w celu przeprowadzenia sesji zdjęciowej i dostarczenia zdjęć.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy zgoda ma też umożliwiać wykorzystanie tego wizerunku dla celów marketingowych – należy dodać osobną zgodę marketingową (jak w przykładzie 1 – wyrażoną jednak na wizerunek dziecka). Cel przetwarzania wizerunku powinien być przy tym określony w treści zawartej umowy – czy jest to jedynie wykonanie zdjęć i przekazanie w formie cyfrowej, czy w grę wchodzi ich wywołanie i dostarczenie albumu (z punktu widzenia prawa dochodzi
bowiem wtedy do podpowierzenia przetwarzania na rzecz firmy, która wykona album).

 

Co istotne zgody powinny być wyraźnie wyróżnione z treści umowy – najlepiej aby były umieszczone już pod jej treścią z możliwością ich swobodnego udzielenia lub nie przez klienta. W przypadku gdy chcemy korzystać z danych klienta w inny sposób może też istnieć konieczność stworzenia nowych zgód – w zależności od okoliczności.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like