Jak wykonać sesję grupową – zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Na początek należy wskazać, kiedy konieczne jest uzyskanie zgody od klienta na wykorzystywanie jego danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana jeśli ich przetwarzanie jest konieczne dla wykonania umowy. W praktyce, jeśli zatem zawieram z szefem firmy umowę na zrobienie sesji biurowej – nie muszę mieć jego odrębnej zgody na wykorzystywanie jego wizerunku w związku z wykonaniem sesji, czy wykorzystywanie jego danych np. do wystawienia rachunku, przesłania zdjęć na e-mail itp.

Inaczej kwestia wygląda jednak w przypadku innych osób, które biorą udział w sesji (np. pracowników). Te osoby nie zawierały bowiem umowy z fotografem – i dostały jedynie polecenie aby w sesji uczestniczyć. W tym wypadku fotograf aby być bezpiecznym musi zapewnić sobie, aby udzieliły one zgody na wykorzystywanie ich wizerunku. W tym celu można użyć dwóch modeli postępowania.

Możliwe jest uzyskanie zgody od każdego uczestnika sesji samodzielnie – wersji papierowej lub za pomocą przystosowanej do tego aplikacji. Zgodnie z zasadami RODO zgoda nie musi mieć formy pisemnej – musi być jednak wyrażona w formie umożliwiającej jej zapisanie i odtworzenie. Dodatkowo musi być ona również wyraźna i jednoznaczna.

W efekcie praktycznie wyeliminowano możliwość powoływania się na zgodę ustną. Można jednak nadal powoływać się na zgody wyrażone w formie elektronicznej (np. przez wstawienie tiki w aplikacji, wyrażenie jej mailem itp.).

W przypadku sesji wieloosobowych możliwe jest też powierzenie obowiązku uzyskania zgody osobie która organizuje sesje – o ile fotograf zapewni sobie odpowiednie postanowienia w umowie na jej organizację.

Oczywiście kwestia ta staje się trudniejsza w przypadku sesji dziecięcych – w tym wypadku zgoda powinna być wyrażona przez opiekuna prawnego dziecka. Znowu powstaje też kwestia czy powinien zbierać ją fotograf – czy też można powierzyć to szkole, przedszkolu lub innemu organizatorowi. Zasadniczo powierzenie tego obowiązku organizatorowi sesji jest możliwe – fotograf musi jednak zagwarantować sobie w umowie wyłączenie odpowiedzialności w sytuacji gdyby organizator nie wypełnił jedna tego obowiązku. W tym miejscu należy wskazać, że na pewno dobrą praktyką będzie udostępnianie przez fotografów narzędzi do zbierania zgód na uczestnictwo w sesji. Mogą być to odpowiednie formularze lub nawet aplikacje pozwalające na zebranie zgód wszystkich uczestników za pomocą logowania się do aplikacji i wyrażania ich za jej pomocą.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like