Prawie milion kary za niespełnienie obowiązku informacyjnego!

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o pierwszych karach nałożonych przez urząd. Prezes UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) dr Edyta Bielak–Jomaa nałożyła karę w wysokości ponad 943 tys. zł za niepoinformowanie o przetwarzaniu danych, a tym samym uniemożliwienie poszkodowanym wnoszenia np sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
“Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator ich o tym nie powiadomił. Tym samym odebrał im możliwość skorzystania z praw, jakie przysługują im na gruncie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nie mogły więc one np. sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu ich danych, żądać ich sprostowania czy usunięcia.” To cytat z oficjalnej strony  UODO z artykułu o nałozonej karze –https://uodo.gov.pl/pl/138/786.

Nałożona sankcja pokazuje, że brak poinformowania osób o przetwarzaniu danych to wg urzędu poważne naruszenie przepisów. Nie pomogło tu tłumaczenie ukaranej spółki o zawartej na stronie klauzuli oraz problemach i kosztach związanych z informowaniem każdej jednej osoby, której dane przetwarzali. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest informowanie osób których dane przetwarza. Stanowisko UODO i interpretacja RODO są tu zupełnie jasne.

Jak się to ma do fotografów?
Odpowiedz sobie na dwa pytania.
1. Czy Ty jako fotograf spełniłeś obowiązek informacyjny względem wszystkich osób których dane przetwarzasz?
2. Czy dajesz im możliwość zgłoszenia żądań i upomnienia się o swoje prawa wynikające z rozporządzenia?

Odpowiedź “Nie” na którekolwiek z nich stawia Cię w podobnej sytuacji jak ukaraną spółkę. Aby uniknąć narażenia się na nieprzyjemne konsekwencje konieczne jest uregulowanie tego w swojej działalności.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like