Prawa klienta. Czy klient może żądać oddania zdjęć za darmo?

Nowinką jaką wprowadza RODO (o której co prawda mówi się mniej niż choćby o prawie do bycia zapomnianym, czy możliwości nakładania kar pieniężnych, ale z ciekawymi konsekwencjami) jest

prawo do uzyskania kopii swoich danych

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo zażądać od administratora wydania jej kopii danych osobowych które podlegają przetwarzaniu. W założeniu miał to być mechanizm, który pozwoli osobom, których dane są przetwarzane na łatwe ustalenie jakie dokładnie dane są przetwarzane poprzez uzyskanie ich kopii.

Z założeniami bywa jednak różnie. W przypadku fotografii uprawnienie to czytane wprost może prowadzić do dużych nadużyć. Zresztą już teraz pojawiły się pytania, czy skoro wizerunek to dane, to czy klient może chcieć od Was dostać kopię, czyli w praktyce po prostu zdjęcia. W dodatku wszystkie zdjęcia na których jest. Łatwo można sobie wyobrazić, że niejeden z fotografów takie żądanie spotka. Zapewne pojawią się klienci, którzy będą zgłaszać się z prawem do uzyskania kopii właśnie w odniesieniu do wykonanych fotografii – w celu uzyskania ich cyfrowych lub analogowych kopii. Zwłaszcza, że wg przepisów pierwsza kopia danych powinna być nieodpłatna…

Czy zatem Klient może tak zrobić? Jak poradzić sobie z tym problemem?
RODO samo w sobie daje nam wytyczne w tym zakresie. Zgodnie z jego przepisami w przypadku gdy żądania udzielenia informacji, żądania o uzyskanie dostępu do danych, przeniesienia, czy właśnie wydania kopii danych są:

  1. nieuzasadnione lub nadmierne
  2. naruszają prawa i wolności innych osób (to wskazano przy samym przepisie określającym prawo do uzyskania kopii),

administrator może odmówić spełnienia żądań.

 

Biorąc pod uwagę te dwie wytyczne interpretacyjne w przypadku żądania kopii zdjęć fotograf będzie mógł odmówić ich przekazania. Formułując taką odpowiedź musi jednak jednoznacznie i dokładnie opisać sytuację wskazując, że to żądanie nie ma na celu wykonania prawa do danych osobowych, tylko próbę obejścia zasad świadczenia usług obowiązujących u fotografa. Prawidłowe skonstruowanie odmowy jest o tyle istotne, że w jej treści trzeba poinformować osobę, która złożyła żądanie o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO) oraz o prawie wniesienia powództwa do sądu. Nasza odpowiedź może zatem być przedmiotem badania przez organ nadzorczy.

 

Oczywiście trzeba też pamiętać, że na te wskazane wyżej powody nie można powoływać się w przypadku żądania przekazania danych zbieranych w celu zawarcia umowy – w tym wypadku nie zachodzą bowiem specjalne okoliczności, którymi możnaby uzasadnić odmowę ich przekazania. Odmowa dotyczy tutaj tylko zdjęć.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like