Prawa Klienta. Co musisz powiedzieć Klientowi?

W treści RODO musiały zostać uwzględnione uprawnienia osób fizycznych, bo to ich dane osobowe mają zostać zabezpieczone. A osobą fizyczną jest Klient Fotografa. Człowiek przychodzący na sesję z dziećmi, podpisujący umowę o uwiecznienie ślubu. Jakie więc uprawnienia daje mu RODO? Jest tego sporo, więc dzisiaj pierwszy z serii wpisów o prawach klienta.

 

Poza nowymi regułami i zasadami, RODO zmienia też zasady postrzegania uprawnień osoby, której dane są przetwarzane. Przede wszystkim kładzie się w nim bardzo duży nacisk na

obowiązki informacyjne

 

Już w momencie zbierania danych, należy zapewnić osobie komplet informacji o tym kto będzie przetwarzał jej dane, w jakim celu i przez jaki okres. Dodatkowo trzeba poinformować osobę o pozostałych prawach jakie posiada w związku z przetwarzaniem danych – cała lista została wskazana w treści RODO (a ja omówię je w kolejnych wpisach).

Celem tych przepisów jest zapewnienie, aby osoba miała dostęp do kompletu informacji dotyczących przetwarzania jej danych już w momencie ich podawania – najprościej mówiąc, żeby była świadoma tego na co się pisze, kto i po co dostanie dostęp do jej danych osobowych i do czego mogą one być użyte. W praktyce informacje te można zawrzeć w umowie (jeśli jest podpisywana), albo udostępnić w czasie zbierania zgód (na przykład w formie ulotki informacyjnej).
Na tym jednak uprawnienia informacyjne się nie kończą. Klient, który już przekazał dane zawsze może wrócić z zapytaniem czy jego dane dalej są przetwarzane, a jeśli tak w jakim celu i zakresie. Prawo do uzyskania tych informacji istnieje przez cały okres przetwarzania. Dodatkowo osoba, której dane są przetwarzane ma prawo żądać przekazania ich kopii (to omówię dokładnie innym razem).

Po podsumowaniu wskazanych działań okazuje się, że wykonanie samych obowiązków informacyjnych może znacznie utrudniać pracę administratora. W szczególności jeśli musi on przetwarzać dane klienta (na przykład dla celów rachunkowych lub podatkowych), a zapytania o informacje będą kierowane często. RODO nie określa limitu dla ilości skierowanych żądań o udzielenie informacji, lub przekazanie danych, więc teoretycznie klient może zadawać swoje pytania wiele razy. W związku z tym takich zapytań może być naprawdę dużo, a w efekcie żądania takie mogłyby sparaliżować prace firmy.
Na szczęście, aby przeciwdziałać temu efektowi, RODO wprowadza pewne ograniczenia. Przede wszystkim w przypadku, gdy żądania są nieuzasadnione lub nadmierne (na przykład ciągle się powtarzają) administrator może albo zażądać za udostępnienie informacji opłaty (wynikającej z kosztów przygotowania informacji) albo nawet odmówić ich przekazania. Oczywiście w takim wypadku należy o tym powiadomić osobę, która wniosła żądanie wraz z uzasadnieniem.
W przypadku natomiast obowiązku przekazania kopii danych osobowych jedynie pierwsza kopia jest darmowa. Za każdą kolejną administrator może pobierać wynagrodzenie – w wysokości kosztów administracyjnych związanych z przekazaniem informacji.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like