Portfolio – jak RODO zmienia zasady jego tworzenia

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z RODO wykorzystanie cudzych danych osobowych bez zgody tej osoby dla celów reklamy lub marketingu jest zakazane. W praktyce dla rynku fotograficznego oznacza to, że zaostrzają się zasady wykorzystywania zdjęć klientów w portfolio.

W przełożeniu bowiem na język RODO, portfolio jest pewnego rodzaju materiałem marketingowym. Co istotne, zasada ta dotyczy też innych form wykorzystywania zdjęć, takich jak umieszczenie ich w galerii na stronie internetowej, wrzucenie ich na profil na facebook-u, Instagramie, pintereście czy jakimkolwiek innym portalu typu social media.

Aby wykorzystać zatem zdjęcia w portfolio, czy w inny ze wskazanych powyżej sposobów, należy uzyskać wyraźną zgodę klienta. Zgoda musi być udzielona przy tym w taki sposób, aby jasno wynikało z niej, że klient udzielił jej na każdy sposób wykorzystywania zdjęć. Należy zatem wyraźnie wskazać, czy zdjęcia będą jedynie w portfolio papierowym, czy też będą dostępne też w internecie – a jeśli tak w jakim typie mediów (czy tylko na stronie internetowej, czy też w social media). W praktyce oznacza to, że dobrze przygotowana zgoda może umożliwić fotografowi swobodne korzystanie ze zdjęć i bezpieczeństwo prawne.

Warto przy tym podkreślić że zgoda musi być dobrowolna. W praktyce oznacza to nie tylko to, że nie wolno kogoś zmuszać do jej wyrażenia bezpośrednio – ale też nie wolno jej „kupować”. Wszelkie zatem postanowienia umowy lub cennika, które zakładają że w przypadku braku wyrażenia zgody na udostępnienia zdjęć w portfolio cena za sesję jest wyższa, lub jest to wręcz warunek wykonania umowy są niedopuszczalne. Ich stosowanie naraża fotografa na poważne konsekwencje – nie tylko kary administracyjne, ale wręcz pozwy ze strony klientów.

Na koniec, trzeba podkreślić, że każda taka zgoda może być w dowolnej chwili cofnięta – co jest równoznaczne z obowiązkiem zaprzestania wykorzystywania zdjęć. Dodatkowo klientom służy tzw. „prawo do zapomnienia” co oznacza, że po cofnięciu zgody fotograf musi wykasować zdjęcia ze wszelkich miejsc gdzie zostały one udostępnione (w tym ze wszystkim portali) pod groźbą roszczeń finansowych.

Podsumowując, po wejściu w życie RODO, kwestia zbierania zgód od klientów będzie czymś co każdy fotograf musi mieć uregulowane a stosowanie prawidłowych wzorów zgód będzie kluczowe dla bezpieczeństwa każdego fotografa.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like