Konsultacje społeczne Kodeksu RODO dla fotografów

RODO zawiera wiele postanowień bardzo ogólnych, dlatego w czasie stosowania tych przepisów powstaje wiele wątpliwości i pytań, na które często brakuje jednoznacznych dla danej branży odpowiedzi. Rozporządzenie jako praktycznie jedyne rozwiązanie podaje tu Kodeksy Postępowania. To dedykowane instrumenty prawne, które precyzyjnie wskazują interpretację.

Konieczne zatem stało się stworzenie takiego kodeksu postępowania. Krajowy Cech Fotografów zainicjował więc powstanie dokumentu  precyzującego jak interpretować RODO w przypadku fotografów.
Kolejnym krokiem są konsultacje społeczne.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym pod linkiem:

https://rododlafotografa.pl/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-Kodeksu.pdf    

Stworzony przez nas dokument opisuje zasady jakie mają panować w branży. Zwracamy uwagę na kwestię przetwarzania danych na poszczególnych etapach działania i przy różnych rodzajach zleceń. To szczególnie ważne podczas kontroli urzędników. Dlatego właśnie poszczególne branże (np medyczna,rekrutacje, reklamy internetowe) już o nie zadbały. To swoiste wytyczne dla kontroli.  Dzięki niemu, przy ewentualnych naruszeniach sprawdzana jest zgodność z kodeksem, a nie dowolna interpretacja przychodzącego urzędnika.

Cytując za stroną UODO  “Podmioty przyjmujące kodeks otrzymują jasne i zrozumiałe wytyczne dotyczące procesów przetwarzania danych, np. sposobu dokonywania operacji zbierania danych czy spełniania różnych obowiązków, choćby informacyjnych. Dotyczyć to może zwłaszcza tych przypadków, kiedy wymogi dotyczące ochrony danych nie są wystarczająco szczegółowe i wymagają doprecyzowania, bądź kiedy są uszczegóławiane na mocy innych przepisów – mówiła dr Edyta Bielak-Jomaa [prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Dodała też, że stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania będzie istotnym elementem, na podstawie którego będzie można stwierdzić, że administrator danych wywiązuje się z ciążących na nim obowiązków. Co również ważne, może być okolicznością łagodzącą przy podejmowaniu przez GIODO decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej oraz ustalaniu jej wysokości.”

Odbywające się obecnie konsultacje są zatem bardzo ważne i prosimy, by wziąć w nich udział.

Wszelkie uwagi i sugestie należy kierować bezpośrednio na adres konsultacje@rododlafotografa.pl do dnia 30.06.2019. Po tym terminie planujemy złożyć Kodeks do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like