Jak bezpiecznie korzystać z pomocy – czyli czy można korzystać z pomocy innych fotografów przy obróbce zdjęć.

Zgodnie z RODO każdy kto przetwarza dane osobowe, może powierzać je swoim podwykonawcom. Na przykład jeśli jest to konieczne dla wykonania umowy z klientem. Powierzenie danych osobowych podwykonawcom musi natomiast odbywać się na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Przekładając to na grunt fotograficzny, należy wskazać, że każdy kto pomaga fotografowi w obróbce lub wywołaniu zdjęć musi zawrzeć z nim umowę na powierzenie danych osobowych. Skoro bowiem zdjęcia zawierają dane osobowe – czyli wizerunek, każda osoba która ma do nich dostęp musi być związana z fotografem umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
Umowa taka musi oczywiście opisywać jak dane mają być wykorzystywane. Dodatkowo przekazując dane osobowe, fotograf musi zapewnić bezpieczeństwo ich transferu – aby nie zostały utracone lub skradzione w trakcie.

Umowa musi jednocześnie określać jakie minimalne środki bezpieczeństwa musi zapewnić osoba odbierająca dane, aby fotograf był zwolniony z odpowiedzialności wobec klienta. W przeciwnym razie (gdy umowa nie zostanie zawarta) fotograf naraża się na odpowiedzialność administracyjną w razie kontroli a dodatkowo odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klienta.

Te same zasady obowiązują w razie „dzielenia” się zdjęciami za pośrednictwem portali internetowych, na zamkniętych grupach itp. Jednocześnie jeśli fotograf dzieli się zdjęciami z nieograniczoną ilością osób (uczestników grupy) nie ma możliwości zawarcia z nimi umów o powierzenie. Zasadniczo zatem dzielenie się zdjęciami z taką grupą nie jest dozwolone. Oczywiście można wyobrazić sobie, że fotografowie stworzą grupy pomocowe, jednak aby dzielić się na nich zdjęciami konieczne jest określenie bardzo rygorystycznych zasad działania takich grup, zasad powierzenia danych osobowych i odpowiedzialności ich członków w razie ich wycieku.

Podsumowując, na gruncie RODO każdy fotograf powinien zapewnić sobie, aby osoba, której przekazuje on zdjęcia klientów zawarła z nim umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like