Dane osobowe – kiedyś i dziś

Aby zrozumieć jak przygotować się na wejście w życie RODO należy przede wszystkim dobrze zrozumieć czego ono dotyczy. Pojęcie danych osobowych istnieje w naszym porządku prawnym od 1997 r. (uchwalenie pierwszej ustawy) i do tej pory traktowane było często jako słowo „wytrych”. W zależności od tego jaki efekt chciano osiągnąć – nadawano mu często różne znaczenie.

Zasadniczo dane osobowe – to zawsze dane o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie. Mówiąc wprost – są to dane, które pozwalają dojść „po nitce do kłębka” a więc na podstawie których można dokonać identyfikacji.
Dla przykładu zbiór nazwisk – nie stanowi danych osobowych (nie pozwala bowiem na identyfikację konkretnej osoby) ale ten sam zbiór z informacją, że są to dla przykładu radcy prawni z Krakowa – pozwoli na ich wygooglowanie – a więc na pełną identyfikację. I na tym właśnie polega obecnie teoria identyfikacji danych osobowych – jeśli dane informacje pozwalają na ustalenie tożsamości osoby przy użyciu standardowych środków (jak na przykład internet….) – są to dane osobowe. Aby nie było jednak tak łatwo za dane osobowe trzeba też uznawać też dane pozwalające na określenie tożsamości rozumianej szeroko – a więc np. tożsamość ekonomiczną, społeczną, kulturową, fizyczną lub fizjologiczną.

W efekcie danymi osobowymi będą zawsze wizerunek, nagrania osoby, ale też dane o lokalizacji, dane o preferencjach zakupowych, dane o zarobkach i źródłach finansowania itp. Co prawda nie pozwalają one za identyfikację osoby (rozumianej jako „wskazanie jej palcem”) ale pozwalają określić jej cechy na takim poziomie, aby można je było wykorzystać. Dla przykładu nie muszę znać imienia i nazwiska klienta mojego sklepu, aby skutecznie wykorzystać dane uzyskane dzięki analizie jego historii wyszukiwania, polubionych stron itp. W połączeniu zatem np. już z adresem e-mail lub innym identyfikatorem internetowym – stanowi to wartościowy rekord w moje bazie danych osobowych.

Podsumowując na gruncie RODO nie może być żadnej wątpliwości, że dane takie jak wizerunek (czyli odwzorowanie zarówno twarzy jak i sylwetki) niezależnie od tego czy jest zdjęciem czy też został utrwalony w postaci nagrania – podlega bezwzględnej ochronie. Połączony zaś z takimi danymi jak imię i nazwisko tworzy bazę danych osobowych. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku osób wykonujących zdjęcia do dokumentów biometrycznych – dochodzi do powstania danych biometrycznych, specjalnej kategorii danych podlegających szczególnej ochronie.
Na czym jednak ta ochrona ma polegać – w każdym kolejnym wpisie opisywać będę kolejne aspekty tego jak działać w branży fotograficznej zachowując zasady ochrony danych osobowych.

Jesteś fotografem? Nie masz jeszcze swojej dokumentacji RODO?

Utwórz swoją dokumentację RODO

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply