Monthly Archives

Kwiecień 2019

Konsultacje społeczne Kodeksu RODO dla fotografów

RODO zawiera wiele postanowień bardzo ogólnych, dlatego w czasie stosowania tych przepisów powstaje wiele wątpliwości i pytań, na które często brakuje jednoznacznych dla danej branży odpowiedzi. Rozporządzenie jako praktycznie jedyne rozwiązanie podaje tu Kodeksy Postępowania. To dedykowane instrumenty prawne, które precyzyjnie wskazują interpretację. Konieczne zatem stało się stworzenie takiego kodeksu postępowania. Krajowy Cech Fotografów zainicjował więc powstanie dokumentu  precyzującego jak interpretować RODO w przypadku fotografów. Kolejnym krokiem są konsultacje społeczne. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym pod linkiem: https://rododlafotografa.pl/wp-content/uploads/2019/04/Projekt-Kodeksu.pdf…

Czytaj dalej

Prawie milion kary za niespełnienie obowiązku informacyjnego!

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o pierwszych karach nałożonych przez urząd. Prezes UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) dr Edyta Bielak–Jomaa nałożyła karę w wysokości ponad 943 tys. zł za niepoinformowanie o przetwarzaniu danych, a tym samym uniemożliwienie poszkodowanym wnoszenia np sprzeciwu wobec przetwarzania danych. “Bardzo wiele osób, których dane przetwarzała ukarana spółka, nie miało o tym pojęcia. Administrator ich o tym nie powiadomił. Tym samym odebrał im możliwość skorzystania z praw, jakie przysługują im na gruncie RODO, czyli ogólnego…

Czytaj dalej