Monthly Archives

Kwiecień 2018

Zgody – jak je zebrać? Czas na przykłady zgód!

RODO kładzie nacisk na kwestie prawidłowego odbierania zgód od klientów na przetwarzanie danych. Przede wszystkim trzeba zapamiętać, że na każdy cel przetwarzania powinna być udzielona odrębna i niezależna zgoda. Niedopuszczalna jest sytuacja w której w jednej zgodzie „zaszyto” kilka kwestii (np. publikację wizerunku i marketing mailowy). Posługując się wskazanym przykładem można wskazać przykład zgody na publikację: Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych /dane fotografa/ przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali…

Czytaj dalej

Retuszerzy, systemy, wydruki. Jak korzystać z podwykonawców zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO administrator danych – czyli osoba, która przetwarza dane i decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania – może korzystać przy przetwarzaniu danych z podwykonawców, czyli  podmiotów zewnętrznych. Podmioty takie nazywamy podmiotami przetwarzającymi. Nasuwa się więc pytanie, jak odróżnić administratora od podmiotu przetwarzającego? Ten drugi (nasz podwykonawca) działa na danych osobowych (korzysta z nich) jedynie w zakresie ustalonym przez administratora i na jego zlecenie. To teraz bardziej praktycznie. Jak realnie wyglądać to będzie u fotografów? Administratorem jest fotograf – to on zbiera…

Czytaj dalej

Czy RODO pozwala na TFP

Omawiając temat RODO, spotykam się z pytaniami o zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów marketingowych, czyli dla fotografa np publikacja na stronie, lub użycie w albumach pokazowych. Mowa oczywiście o tym, że takie zgody muszą być dobrowolne, nie mogą być wymuszane, kupowane… I wolno je wycofać w dowolnym momencie. I tu, w branży fotograficznej pojawia się często wątpliwość, co zrobić w sytuacji, gdy uzyskanie danych do celów marketingu jest tak właściwie jedynym celem umowy? Chodzi oczywiście o sesje na…

Czytaj dalej