Prawa klienta. Czy klient może żądać oddania zdjęć za darmo?

Nowinką jaką wprowadza RODO (o której co prawda mówi się mniej niż choćby o prawie do bycia zapomnianym, czy możliwości nakładania kar pieniężnych, ale z ciekawymi konsekwencjami) jest prawo do uzyskania kopii swoich danych Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo zażądać od administratora wydania jej kopii danych osobowych które podlegają przetwarzaniu. W założeniu miał to być mechanizm, który pozwoli osobom, których dane są przetwarzane na łatwe ustalenie jakie dokładnie dane są przetwarzane poprzez uzyskanie ich kopii. Z założeniami…

Czytaj dalej

Prawa Klienta. Co musisz powiedzieć Klientowi?

W treści RODO musiały zostać uwzględnione uprawnienia osób fizycznych, bo to ich dane osobowe mają zostać zabezpieczone. A osobą fizyczną jest Klient Fotografa. Człowiek przychodzący na sesję z dziećmi, podpisujący umowę o uwiecznienie ślubu. Jakie więc uprawnienia daje mu…

Zgody – jak je zebrać? Czas na przykłady zgód!

RODO kładzie nacisk na kwestie prawidłowego odbierania zgód od klientów na przetwarzanie danych. Przede wszystkim trzeba zapamiętać, że na każdy cel przetwarzania powinna być udzielona odrębna i niezależna zgoda. Niedopuszczalna jest sytuacja w której w jednej zgodzie „zaszyto” kilka kwestii (np.…

Retuszerzy, systemy, wydruki. Jak korzystać z podwykonawców zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO administrator danych – czyli osoba, która przetwarza dane i decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania – może korzystać przy przetwarzaniu danych z podwykonawców, czyli  podmiotów zewnętrznych. Podmioty takie nazywamy podmiotami przetwarzającymi. Nasuwa się więc pytanie, jak odróżnić…

Czy RODO pozwala na TFP

Omawiając temat RODO, spotykam się z pytaniami o zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów marketingowych, czyli dla fotografa np publikacja na stronie, lub użycie w albumach pokazowych. Mowa oczywiście o tym, że takie zgody muszą być dobrowolne, nie…

Wizerunek – dana osobowa czy nie?

Z uwagi na dyskusję jaka powstała na gruncie treści moich poprzednich wpisów postanowiłam, że w dzisiejszym wpisie cofnę się do samego początku. Odpowiedzmy sobie dzisiaj na podstawowe pytanie. Czy wizerunek jest daną osobową? Kwestia ta wydaje się dość oczywista…

Portfolio – jak RODO zmienia zasady jego tworzenia

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z RODO wykorzystanie cudzych danych osobowych bez zgody tej osoby dla celów reklamy lub marketingu jest zakazane. W praktyce dla rynku fotograficznego oznacza to, że zaostrzają się zasady wykorzystywania zdjęć klientów w portfolio.…

Jak wykonać sesję grupową – zgoda na wykorzystanie wizerunku.

Na początek należy wskazać, kiedy konieczne jest uzyskanie zgody od klienta na wykorzystywanie jego danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych nie jest wymagana jeśli ich przetwarzanie jest konieczne dla wykonania umowy. W praktyce, jeśli zatem zawieram z szefem firmy…

Dane osobowe – kiedyś i dziś

Aby zrozumieć jak przygotować się na wejście w życie RODO należy przede wszystkim dobrze zrozumieć czego ono dotyczy. Pojęcie danych osobowych istnieje w naszym porządku prawnym od 1997 r. (uchwalenie pierwszej ustawy) i do tej pory traktowane było często…